Klassen und Kollegium

Klasse 1a HT

Frau Bihler

Klasse 1b GT

Frau Mick

Klasse 1c GT

Frau Wichmann

Klasse 2a HT

Frau Renninger

Klasse 2b GT

Frau Baudoux-Bleher

Klasse 2c GT

Frau Heidemann

Klasse 3a HT

Frau Stalf

Klasse 3b HT

Frau Fischer

Klasse 3c HT

Frau Kächele

Klasse 4a HT

Frau Dumnitz

Klasse 4b HT

Frau Eßlinger

Klasse 4c HT

Frau Veith

Fachlehrkräfte:

Frau Peters

Herr Schwenkglenks

Frau Berrer

hatti_klassen_20_21.png

Pädagogische Fachkräfte

Klasse 1b GT

Frau Schuler, Frau Grosser

Klasse 1c GT

Frau Fahner, Herr Sparn

Klasse 2b GT

Frau Tomberg, Frau Rebel

Klasse 2c GT

Frau Heinrich, Frau Behluli

Religionslehrkräfte

Kernzeitkräfte

Frau Baumgärtner, Frau Donner, Frau Pavlinovic, Frau Hillmer,

Frau Neumann, Frau Vogler, Frau Suver, Frau Stefanidou,